יאנאווער רבקה

יאנאווער אריה, ביילע, מרדכי און נאך א קינד

יאנאווער הלל, רויזע, צבי און נאך א קינד

יאר משה אברהם, הערש, חיה, וואלצע, יוסף, ישראל, מיכאל און שרה

יאקובאוויטש סימע, (בראנד) און מאן

יונגמאן יששכר, ברכה און קינד

יורצייג יהושע, זעליק און יושע

יעבץ דוד

יעבץ מרים און בעלא