כאר מרדכי, גיטל און קינדער

כהן אבא

כץ חיה, הערשעלע, טויבע, משה און מרים

כץ קלמן, שמואל, הערשעלע, חיה, טויבעלע, יחזקאל און משה

כץ שלום, איידל, שרה און שושנה

כץ עטל

כץ לאה

כץ עקיבא, רחל און קינד

כץ פסח, מענדל און רבקה

כץ יצחק

כץ חיים, בונעם און שלמה

כץ אברהם, מאלע און רבקה

כץ ישראל-ראובן און שרה

כץ פעשע, מאן און צוויי קינדער

כצהאנדל פרץ, פרוי און קינדער