אודות

העמותה

עמותת קדושי חרוביישוב נוסדה על מנת להנציח את העבר המפואר של קהילת יהודי חרוביישוב, עברם, אורח חייהם, מנהגם, הפעילות החברתית בקרבם ובקרב האוכלוסייה הפולנית של סביבת הרוביישוב נוסדה עוד במאה ה-15, קהילת יהודים חרוצים, משכילים ושורשיים אשר יעברו במאה ה-20 את הגרועות שבמאורעות הלא נתפשות של רוע ואכזריות שלא היה דוגמתם. בהרוביישוב בוצע הרצח ההמוני הראשון בקרב יהודי אירופה.

מי אנחנו

אסור לשכוח ולהשכיח
הדבר נתון בידיכם אתם דור העתיד!

שנת 2005 תציין הכרה עולמית בפשעי הנאצים ו-60 שנה לשיחרור מחנה ההשמדה אושוויץ.

המיוחד בשנה זו מכל השנים מאז סיום מלחמת העולם השנייה ומיגורו של המשטר הנאצי, הנו ההכרה העולמית זו הפעם הראשונה בתולדות האומות המאוחדות בפשע הנורא שנעשה לעם היהודי באירופה, וקיומו של מושב מיוחד באומות המאוחדות, אשר נדרש לאישורן של לפחות 96 מדינות חברות מתוך 191 מדינות והצבעתן של 145 מדינות בעד קיומו של אותו מושב זיכרון מיוחד בו הושמעה תפילת "אל מלא רחמים" ע"י הרב הניו יורקי ארתור שניר לזכר ששת מיליון היהודים שנספו בשואה. הפליא לעשות האפיפיור המנוח פיוס ה-12 סליחה בשם הכנסייה הקתולית מיהדות העולם על חלקה בשנאות ובהחרמות. לאחרונה אף ראש ממשלת דנמרק הבטיח כי יבקש סליחה באופן רשמי מיהדות העולם על גירוש 19 יהודים מדנמרק בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, אף שידוע היה לשלטונות כי נשקפת סכנת מוות לאותם מגורשים. ועוד מנהיגים כהנה וכהנה המביעים היום את סלידתם וכלימתם על הפשעים שנעשו לעם היהודי באירופה ה"נאורה".

רח' שער האריות 7/7, חולון, 58497, ישראל
ת.ד. 2150, חולון, 58121, ישראל
טל': 03-5505059
פקס': 03-5596424