הרוביישוב בעיתונות

עמותת קדושי חרוביישוב נוסדה על מנת להנציח את העבר המפואר של קהילת יהודי חרוביישוב, עברם, אורח חייהם, מנהגם, הפעילות החברתית בקרבם ובקרב האוכלוסייה הפולנית של סביבת הרוביישוב

נוסדה עוד במאה ה-15, קהילת יהודים חרוצים, משכילים ושורשיים אשר יעברו במאה ה-20 את הגרועות שבמאורעות הלא נתפשות של רוע ואכזריות שלא היה דוגמתם. בהרוביישוב בוצע הרצח ההמוני הראשון בקרב יהודי אירופה.

העמותה הוקמה על מנת לאחות את קרעי הפזורה שנוצרה לאחר השואה, ליצור את הקשר האפשרי בקרב הקהילה שאבדה את שורשיה, בניה וקרוביה.

לעמותה תפקידים התנדבותיים שונים:

  • אימוץ בית הספר "שרת" בחולון.
  • מלגות לחוקרי השואה בקרה הדור הצעיר.
  • אירגון מפגשי נוער במחנות ההשמדה בפולין.
  • הקמת אתרי זיכרון.
  • בניית מתקנים רפואיים, חדר ילדים בבית החולים וולפסון, בית אבות בקיר-און.
  • מפגשים חבריים וימי זיכרון.