על רצח ר' יהדה בר משה מהרובישוב

על דבר העדות על הריגת יהודה בר משה, תושב הרובישוב העידו שני עדים שראוהו מת. 

דברי העד הראשון שהליסטים שלף חרבו וכרכה על ראשו של יהדה בר' משה עד שנפל. בראותו שהגזלנים היכו את יהודה בר' משה, קפץ הוא מתוך העגלה וברח, ואחר-כך, כשהלכו להם הגזלנים, חזר ובא ומצא את ההרוג שוכב שלם, והיה סבור שעדיין חי וישן. כשהרים ראשו – ראה שמת.