ברכת ראש עיריית הרובישוב

כבוד מר סטפן גרייאק 
יו"ר ההנהלה הראשית 
של הפדרציה העולמית של יהודי פולין 
תל-אביב, ישראל, 

אני מודה מקרב לב על דברי ההערכה שנשלחו אלי והמתייחסים לחלקנו בבניית אנדרטה זו הנה אנדרטת "קיר הזיכרון" בבית העלמין היהודי בהרובישוב. במשך 500 שנה במולדתנו הנושאת את השם פולין ועל אדמת הרובישוב, זו המולדת הקטנה, המרוחקת על קצות המזרח, התקיים שיתוף פעולה בין פולנים, יהודים, אוקראינים וכן בני אדם מעמים אחרים. 

כל האנשים בעלי הרצון טוב הותירו אחריהם רכוש כלשהו. רבים מהם אף מסרו חייהם ודמם נספג באדמת הרובישוב השחורה שלנו. 

אנדרטה זו שהוקמה ונוכחותנו לידה, הרי זה ביטוי לזיכרון ולרגשי התודה של אלה שאינם שוכחים את העיר, ואת פועלם של אבותינו, שממנו אנו נהנים כל כך היום. הזיכרון והכרת התודה, הם תכונותיו הנאצלות של האדם ואותן אנו מבקשים תמיד להגשים. 

מטרות אלו הודגשו חזק לרגלי האנדרטה ע"י האדון הוויידובה של מחוז זמושץ', כנציגה של ממשלת הרפובליקה הפולנית, ע"י יו"ר הארגון של יוצאי הרובישוב בישראל, ע"י כמרים קתוליים, משפחות הפולנים הגיבורים, חסידי אומות העולם, שכבר מתו וכן אורחים שהגיעו ממקומות שונים. 

היום, כאשר אירופה כולה שואפת לאיחוד, תשמש אנדרטה זו כוכב השחר המבשר את איחודם של כל העמים בכוח אחווה, סבר פנים, הבנה הדדית וכבוד האדם באשר הוא. 

לידיך, אדוני, אני מכוון את דברי התודה על היזמה להקמת האנדרטה, שננקטה ע"י הנהלת ארגון יוצאי הרובישוב בישראל. למלות הערכה מיוחדות ראוי הוגה התכנית, האדם הנאצל, שהינו גיבור לאומי, אלוף משנה אברהם זילברשטיין מתל-אביב, שפיקח בקפידה יתרה על עבודות הבנייה, דאג לביטוי הטרגדיה של היהודים שנרצחו ע"י התליינים של היטלר בעת מלחמת העולם השנייה. 

את התוכנית וביצועה הקפדני, העריך הערכה רבה ביותר הפרופסור ויקטור זין מהאקדמיה לאומנויות בקרקוב. להערכתו מהווה היצירה הזו את העצם החשוב ביותר בתרבותה של הרובישוב, שהוקם ממבחר קפדני של שברי מצבות, שראשיתן במאה ה-17, ואשר חוללו ע"י הכובש, נעקרו בזדון מהקברים ושימשו לריצוף הגישה למקום מושבו של הגסטאפו, ולאחר מכן לסלילת רחובות אחרים בעיר. 

לסיום מכתבי, הריני מאחל לך, אדוני, אישית ולכול הנהלת הפדרציה של יהודי פולין, הישגים רבים, סיפוק מפעילותכם, מלוא הבריאות, שלום ואושר אישי ולמשפחה. 

בביטוי כבוד ובברכה, הרובישוב 
ראש העיר 
מגר. צ'סלב פודגורסקי