דברי ברכה מהפדרציה העולמית של יהדות פולין

וועלט-פעדעראציע פון פוילישע יידן / הויפט – לייטונג 

SWIATOWA FEDERACIAJA ZYDOW z POLSKI Zarzad glowny 
President-Stefan Grayek 

תודה והערכה 

ראש מינהל המחוז מר סטניסלב רפה 
האדון ראש העיר הרובישוב, צ'סלב פודגורסקי 
יו"ר ארגון יוצאי הרובשוב בישראל, מר מרדכי הורביץ 

ידידים יקרים מהרובישוב, 

הריני שולח לכם את הערכתה העמוקה של הפדרציה העולמית של יהודי פולין ושלי האישית, על הגשמת התוכנית של אנדרטת ה"גל-עד". 

אנדרטה זו הנה סמל לשותפות הפולנית-יהודית במשך 500 שנה (1400-1942) וכן היא מנציחה את זכרם של היהודים, שנרצחו בידי תלייניו של היטלר בעת מלחמת העולם השנייה. 

עם העם הפולני קושרות אותנו ההיסטוריה של אלף שנים, של עבודה משותפת ורכוש תרבותי משותף. בתקופה שלאחר המלחמה, הנצחנו יחד עם שלטונות פולין, את זיכרם של היהודים שנרצחו במחנות המוות. בגטאות, וכן של החיילים היהודים שנפלו בצבאות הפולניים, הפרטיזנים היהודים ביערות פולין, ואת לוחמי המרד בגטאות. 
היהודים שניצלו בארצות אירופה, תרמו תרומה נכבדה להקמת מדינת ישראל, בתוכם בראש ובראשונה יהודים יוצאי פולין. 

ברצוני להדגיש את הערכתנו לפולנים, אשר שסיכנו את חייהם והסתירו אלפי יהודים. מעולם לא שכחו היהודים זאת. אלה הם חסידי אומות העולם. 

פועלכם הנוכחי, הקמת ה"גל-עד", ישמש מופת לארגונים אחרים של יוצאי עירכם ועיירות שונות, וכן לשלטונות המקומיים הפולניים. 

בכבוד רב, 

סטפן גרייאק, 
יו"ר