דברי קז'ימייז' גבליק

קהל נכבד! 

אל אחד, בורא עולם ומלואו, קושר את כל בני האדם המאמינים. כוכב לכל אחד, כדור הארץ קושר ומאחד את כל הבריאות הנמצאות על פניו ואת כל האנשים קושרת אנושיות אחת. 

ללא קשר לגזע, צבע העור, לאומיות, אמונה ודת, הננו בני-אדם שנבראו, כדבר התורה "... בצלם ובדמות אלוהים ...מלאו את הארץ וכבשוה ...". 

במשך חמש מאות שנה, וזאת אכן מזכירה לנו אנדרטה זו, במולדתנו הנושאת את השם פולין, ובמולדת הקטנה הזו, אדמת הרובישוב, התקיים שיתוף פעולה בין הפולנים, יהודים ואוקראינים וגם בני לאומים אחרים. כל האנשים, בעלי הרצון הטוב, הותירו אחריהם איזה רכוש. רבים מהם אף מסרו את חייהם ודמם נספג באדמת הרובישוב השחורה שלנו. 

אנדרטה זו ונוכחותנו לרגליה הריהי הביטוי לזכרם של כל אלה, שאינם שוכחים את העיר ואת רכוש אבותינו, שממנו אנו נהנים היום הנאה רבה. 

הזיכרון ורגשי התודה הם התכונות הנאצלות של האדם. לכן ביום היסטורי זה של גילוי אנדרטת הזיכרון, הריני מביע הערכה לכל היוצרים והמגשימים. 

היום, כאשר אירופה כולה שואפת לאיחוד, תהא האנדרטה כוכב שחר המבשר את איחוד כל העמים וכל העולם ברוח של אחווה ואהבה, סבר פנים יפות והבנה הדדית וכבוד לכל אדם. מצדי ככומר הקהילה הזו, הנני מבטיח, שאעשה כל מאמץ, שאתרי זיכרון אלה יזכרו לכבוד ולהוקרה ויעידו על עבר נאצל, שיתוף פעולה לתפארת ועבודה משותפת בין העמים. כה ייתן אלוהים!