עזרו לנו בתרומתכם הנדיבה

להמשך דרכנו ולמפעל הזיכרון כעמותה רשומה, ללא מטרת רווחים, אנו פועלים זה שנים בעשרת תרומות והתנדבויות להמשך דרכנו במפעל הזיכרון. דרכים רבות ומגוונות בסיועכם ובתרומתכם, אשר תיזכר לעד ותירשם כמעשה נאצל ב״לזכור״ ו״לא עוד״. פעילויותינו חובקות עולם, בנושאים רבים ומגוונים, בחינוך, תמיכה, סובלנות, הענקת מלגות, סיורים מאורגנים לזכר השואה וקיום כנסים בנושא.

ניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק:

שם החשבון: קרן קדושי הרובישוב בישראל

פרטי הבנק: בנק הפועלים, סניף ויצמן חולון, מספר סניף 638

מספר חשבון:  383988

היסטוריה

עמותת קדושי חרוביישוב נוסדה על מנת להנציח את העבר המפואר של קהילת יהודי חרוביישוב, עברם, אורח חייהם, מנהגם, הפעילות החברתית בקרבם ובקרב האוכלוסייה הפולנית של סביבת הרוביישוב נוסדה עוד במאה ה-15, קהילת יהודים חרוצים, משכילים ושורשיים אשר יעברו במאה ה-20 את הגרועות שבמאורעות הלא נתפשות של רוע ואכזריות שלא היה דוגמתם. בהרוביישוב בוצע הרצח ההמוני הראשון בקרב יהודי אירופה.

העמותה הוקמה על מנת לאחות את קרעי הפזורה שנוצרה לאחר השואה, ליצור את הקשר האפשרי בקרב הקהילה שאבדה את שורשיה, בניה וקרוביה.

קרא עוד

Image
Image

חינוך ומורשת

בדין וחשבון בפלך לובלין, בה נכללה הרובישוב, דין וחשבון מטעם "הוועדה הממלכתית לענייני דת והשכלה ציבורית" מתחילת שנת 1817, שחובר ביוזמת הממשלה בפולין בניצוחו של שר החינוך הפולני סטניסלב פוטוצקי, השתדלו לשפר את אורח החיים של היהודים על ידי יסוד בתי ספר מיוחדים לילדי היהודים, וזאת מתוך הכוונה הברורה של הממונים הפולניים במחלקת החינוך להקנות לילדי היהודים שם את רכישת השפה הפולנית ואורח החיים הכללי של האוכלוסייה הפולנית.

קרא עוד

Image

יזכור

שמות הקדושים

Image

ציונות ועליה

מפעולות האגודה הציונית, "אגודת ציון" המתקיימת בעירנו זה יותר משנה, מונה לה עכשיו שבעים חבר. על יד האגודה מתקיימת ביבליותקה עברית, שיש לה ששים קוראים וביבליותקה ציונית מיוחדת. באחרונה מורגש מחסור בחוברות לתעמולה. פעמיים בשבוע עורכת האגודה הרצאות: בשבת על עניינים ציוניים וביום הרביעי על ענייני מדע שונים. מזמן לזמן עורכת האגודה נשפים ספרותיים לטובת הקופה הלאומית. מראשית שנת 1917 עד עתה אספו לקופה הלאומית 592 כתר.

("הצפירה", מיום 10 ביוני 1918)

קרא עוד

אודות

עמותת קדושי חרוביישוב נוסדה על מנת להנציח את העבר המפואר של קהילת יהודי חרוביישוב, עברם, אורח חייהם, מנהגם, הפעילות החברתית בקרבם ובקרב האוכלוסייה הפולנית של סביבת הרוביישוב נוסדה עוד במאה ה-15, קהילת יהודים חרוצים, משכילים ושורשיים אשר יעברו במאה ה-20 את הגרועות שבמאורעות הלא נתפשות של רוע ואכזריות שלא היה דוגמתם. בהרוביישוב בוצע הרצח ההמוני הראשון בקרב יהודי אירופה.

העמותה הוקמה על מנת לאחות את קרעי הפזורה שנוצרה לאחר השואה, ליצור את הקשר האפשרי בקרב הקהילה שאבדה את שורשיה, בניה וקרוביה.

קרא עוד