היסטוריה

ממיסדי העמותה

ארץ ישראל של שנות הארבעים המאוחרות, התקבצו אחדים מיוצאי הרוביישוב, חלקם הגיעו כמהגרים עם חיבת ציון בקרבם עוד לפני תחילתה של מלחמת העולם השנייה, כאשר גל האנטישמיות באירופה הפך מדיבורים למעשים מסוכנים, יחד עם קומץ יוצאי הרוביישוב שבאו לכאן וכן חלוצים ילידי הארץ,

+

הרוביישוב בעיתונות

עמותת קדושי חרוביישוב נוסדה על מנת להנציח את העבר המפואר של קהילת יהודי חרוביישוב, עברם, אורח חייהם, מנהגם, הפעילות החברתית בקרבם ובקרב האוכלוסייה הפולנית של סביבת הרוביישוב

+

העיר הרובישוב / ד"ר נ.מ. גלבר

"הרובישוב" הידועה בשמה "הרובישוב" (Rubuesszow) הייתה עד שנת 1400 כפר בחבל "זימייה" שב"חלם".

+

העיר הרובישוב ורבניה / צבי הלוי

הרובישוב (Hrubieszow) היא עיירה עתיקה בפולניה. בראשית המאה הרביעית היתה שם קהילה גדולה וחשובה עד מאוד, אחת מן הקהילות הראשיות שבמדינת פולין הקטנה.

+

קווים לתולדות הרובישוב / חיים פייפר

הרובישוב שבפלך לובלין, נוסדה בשנת 1400 והחל ממחצית המאה ה-15 התגוררו בה יהודים. 

+

הדפוס העברי בהרובישוב / אברהם יערי

את תולדות הדפוס העברי בעיירה הפולנית הרובישוב ניסה לתאר ד. פריעדבערג בפרק קצר בספרו "תולדות הדפוס העברי בפולניא".

+

על רצח ר' יהדה בר משה מהרובישוב

על דבר העדות על הריגת יהודה בר משה, תושב הרובישוב העידו שני עדים שראוהו מת. 

+

על העגונה מרת פרל מהרובישוב

העגונה מרת פרל, אלמנת צבי הירש, בר' יצחק ז"ל, שהתגורר עם אשתו בהרובישוב. בא ממדינת אשכנז ונשא משם אישה ומת, ולא הניח אחריו זרע, וכתבו כתב ליבמה שבמדינת אשכנז, שהיא זקוקה לו ושאלה ממנו שיחליץ לה. 

+

הנרי וסוזי אורנשטיין

הרוביישוב, עיירה קטנה ושכוחת אל בגבולה הדרום מזרחי של פולין, נחשפת לאור הזרקורים הודות לאדם אחד מיוחד, ושמו הנרי אורנשטיין. הוא היה רק בן 19 כשחייו הפכו לגיהינום צרוב, כאשר הובל בזה אחר זה לחמישה מחנות ריכוז שונים, בהם המפלט היחידי היה תא הגזים.

+

רות טטרקו

כפעילה בהנצחת קורות השואה באירופה, בפרט תוך התייחסות אישית לעיר מולדתי הרובישוב, אני חשה צורך להנחיל, כרבים אחרים - ואין די בהם - את הקורות אותי בתקופה ההיא לדור זה ולדורות הבאים בקרב עמנו ובקרב עמי תבל. מתוך תקווה - לא עוד!! 

+

רח' שער האריות 7/7, חולון, 58497, ישראל
ת.ד. 2150, חולון, 58121, ישראל
טל': 03-5505059
פקס': 03-5596424