העיר הרובישוב / ד"ר נ.מ. גלבר

"הרובישוב" הידועה בשמה "הרובישוב" (Rubuesszow) הייתה עד שנת 1400 כפר בחבל "זימייה" שב"חלם".

מניעים פוליטיים שהכריחו את מלך פולין ולדיסלב יאגיאלו לנהל מאבק כלכלי נגד ערי רייסין, עודדו אותו להעניק לכפר מעמד של עיר.

בכתב היסוד מיום 29 בספטמבר 1400, וכרזה הרובישוב לעיר ואזרח העיר "חלם" בארטלומיי נתמנה למוכתר העיר. הוא קיבל טחנה עם זכויות מיוחדות, את ההכנסות מהאטליז, מחנויות הנחתומים, הסנדלרים, הדייגים וגם בית-מרחץ.

כדי לאפשר לעיר את התפתחותה הועמק לה החוק המאגדבורגי, שהיה בתקופה זו היסוד היחידי לערים.

העיר לא הייתה כפופה לשיפוטו של הסארוסטה, הקאשטלאן והוויבודה והוענק לה שיפוט אזרחי ופלילי ביחס לתושביה העירוניים.

הכומר שנתמנה קיבל דירה, בית-מבשל בירה ותמר, 2 גינות, שדות, הכנסות מבית-מרזח ואת הזכות לחטוב עצים ביערות הסביבה. בתקופה הראשונה הייתה הרובישוב במסגרת מנהלתית של נסיכות בלז. מיד, אחרי פרסום כתב-הקיום, בנו בעיר את הארמון והודות לעזרתו של המלך התפתחה העיר בזמן קצר.

בשנת 1411 התוודעו בהרובישוב המלך יאגיאלו, הנסיך וויטולד ונציגו של המלך זיגמונט. העיר נהנתה מתקופה קצרה של שלום ושקט.

בשנת 1433, בימי מלחמת הנסיך הליטאי, שבידריגיאלו, נגד פולין. התנהל קרב קשה על יד העיר שגרם לה נזקים חמורים.