דברי הכומר מגר אנדז'יי פוזון

גבירותיי ורבותיי! 

אדמת פולין מסומנת בלוחות שונים, מקומות הנצחת הפשע והייסורים. האב הקדוש יוחנן פאולוס השני (האפיפיור הפולני), בעת עלייתו לרגל לראשונה לאושביינצ'ים, עבר על פני אנדרטה, בה היו לוחות שונים, ואז בדרשתו, אמר: \התעכבתי שעה ארוכה ביותר ליד לוח כתוב עברית, אומה זו התנסתה במיוחד בטרגיים של המלחמה". 

קהל נכבד 

בשעה שאנו ניצבים כאן, בהרובישוב, שעל פניה לא רק מהלכים, אבל עליה יש גם להתפלל, כיוון שהיא הושקתה בייסורים של עמים ולאומים שונים, הרי אנו מתפללים לאלוהים, שלא יהיה עוד צורך להקים אנדרטאות כאלה, העשויות להזכיר את הטרגיזם של רצח עם. יפעל נא אפוא אלוהים, אדון העמים והאומות, שכאן, על אדמת פולין זו, ייפגשו כבר לא במקומות טרגיים, אלא במקומות של שמחה ושותפות אנושית. 

תודה רבה!