שנת היובל למדינת ישראל

כתב עת זה "שורשים שלנו", יוצא לאור בשנת היובל של מדינת ישראל, המציינים ומספרים את ההיסטוריה המרתקת של 50 שנות הקמתה של מדינת ישראל. הארגון שלנו, ארגון יוצאי הרובישוב בישראל, חלקו הארי ניצולי שואה ששרדו, וכל אחד ואחד, עם סיפורו האישי, סיפור של סבל ונפתולים קשים, של שבעת מדורי גיהינום בדרכי המילוט, כדי להישאר בחיים ולהגיע לארץ ישראל. חברינו, כבני זוג או יחידים בודדים, אשר זכו לעלות ארצה והקימו משפחה, דור חדש של צאצאים, ממשיכים, אשר תרמו את חלקם בעשור הראשון להקמתה וביסוסה של מדינת ישראל. 

כתב העת מוקדש הפעם לאירוע המרכזי של הקמת הגל-עד משברי מצבות בהרובישוב, אירוע המסמל בין היתר 500 שנה של חיים יהודיים שהגיעו לסיומם הטראגי בשנת 1942, עם חיסולו של הגטו בעיירתנו הרובישוב. המצבות בנות מאות שנים, הוצאו ונשדדו מבית העלמין היהודי במקום, על ידי הגרמנים הנאצים, והשתמשו בהם לסלילת מדרכות וכבישים. על אבני המצבות חרוטים שמות יקירינו ובני משפחותינו מזה דורות, והן נאספו ולוקטו להקמת האנדרטה בהרובישוב. 

לכבוד אירוע זה, ערכנו סיור שורשים מיוחד לאתרי השואה בפולין, וכן כינוס בטקס גילוי הגל-עד ב9- ביולי 1997. בראש המשלחת של סיור השורשים וההשתתפות במעמד גילוי הגל-עד, הועמד חבר הוועד חיים נבון והמדריכה ריקי פריהד, בת להורים מהרובישוב העובדת בחברת הנסיעות "עידו". 

במשלחת רבת המשתתפים והמגוונת, המונה שלושה דורות של הורים ניצולי השואה, יחד עם בניהם ובנותיהם ונכדיהם, מישראל השתתפו 60 חברים ועוד 15 מארצות הברית, קנדה ואירופה. האזכרה השנתית שלנו, אשר התקיימה ביוני 1997, אף היא עמדה בסימן סיור שורשים של המשלחת לפולין והשתתפותה בטקס גילוי ה"גל-עד". 

בשם הארגון ובשם המשתתפים באזכרה, הבעתי דברי תודה והערכה לחברינו אברהם זילברשטיין ושלום עמרי, אשר השקיעו רבות למפעל הנצחה זה, כולל נסיעה מיוחדת להרובישוב, ושהייתם שם למשך 18 ימים, לשם ארגון, ביצוע והקמתו של הגל-עד. עלי גם לציין בהערכה את תרומתה של רות טטרקו בסיוע בשלבי הביצוע של ה"גל-עד", וכן תרומתם של חיים נבון ושלום עמרי בהוצאת כתב עת זה. 

שילוב הדורות במשלחת ונוכחותם בטקס גילוי אנדרטת הנצחה זו, יחזק בוודאי את הממשיכים בשמירה על ערכי מורשתה של העיירה היקרה שלנו, עיירה שהייתה ואינה עוד.