תיקון, שיפוץ ובנייה מחודשת של גדר בבית הקברות היהודי העתיק בעיר הרובישוב

קיים צורך מיידי בשיפוץ ובנייה של חלק מהגדר בבית הקברות היהודי בעיר. מזכיר העמותה שלום עמרי קיים מספר פגישות עם קבלנים מקומיים בפולין ומתברר כי העלות לפרוייקט זה הנה כ-5000$. בהזדמנות זו אנו פונים אליכם, חברינו מוקירי זכרם של יקירינו שנספו, נרצחי ונפטרו, לסייע ולתרום כראות עיניכם ואפשרויותיכם.

עדכון כתובות חברים ושימוש באינטרנט

חברים, משפחות ומכרים מתבקשים להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה באתר זה, לשם עדכון והעשרת מאגר השמות של ארגוננו. שיטה זו חוסכת טרחה, זמן ומאמץ, ומאפשרת קשר ישיר בארץ ובחו"ל ובפרט ע"י הדורות החדשים, המודעים לחשיבותה של שיטה זו.

הקמת לובי בבית החולים וולפסון, מחלקת הילדים

חנוכת הלובי החדש במחלקת הילדים בבית החולים וולפסון בחולון, תיערך בקיץ השנה. הקמת המבנה התאפשרה הודות לתרומתה של משפחת צימרמן ע"ש אברהם ורחל צימרמן ז"ל. הלובי מוקדש לזכרם של ילדי הרובישוב שנרצחו והושמדו בשואה.

הקמת אתר אינטרנט מתקדם עבור העמותה

בשעה טובה, השקנו אתר אינטרנט אשר יציין את תולדותיה של יהדות הרובישוב בת 500 שנה, על תרבותה ומוסדות ההשכלה שהיו ואינם עוד, על פעילויות של תנועות נוער ותנועות פוליטיות, על המסחר והכלכלה, עם קישורים לאינפורמציה עדכנית ומועילה, התקשרויות בין-חברית ועוד. האתר מתוכנן ע"י צבי עינת, בסיועה ופיקוחה של רות טטרקו. נהיה אסירי תודה על עזרתכם וסיועכם בהבאת פרטים פיקנטיים, תמונות, מכתבים ומסמכים היסטוריים העשויים להעשיר את האתר.

מדיית CD - פרזנטציית משפחת דרשוויץ

אסתר וחנוך דרשוויץ לקחו על עצמם הנצחת מדיית תקליטור, מוקדשת ליהודי הרובישוב, בטרום השואה הנוראה, פרטי התקליטור הנם בעזרתו של בית התפוצות ובברכת ארגוננו. הנכם מוזמנים לקחת חלק בהעשרת אינפורמציה נוספת לשם הפצת תקליטור היסטורי ממצה ומעניין.

תוכניות על פעילויות נוספות לשנת 2005 בדיון אצל הנהלת העמותה

במסגרת הפעילויות השונות, הוחלט להביא בפני ההנהלה לשנת 2005 דיון בהקמת קיר שמות נספים בבית הקברות הישן בהרובישוב שנספו בשואה.

  • הקמת אבן זיכרון באתר שבו היה קיים בניין בית הכנסת בהרובישוב.
  • פנייה ובקשה ממוסדות החינוך בעיר להכליל במסגרת תוכניות הלימודים "תולדות יהדות העיר, פעילותם ותרומתם למען החברה והכלכלה בעיר בפרט ובפולין בכלל.
  • כמו כן תועלה בקשה שבבניין המוזיאון בהרובישוב יוצגו באגף מיוחד במוזיאון, ממצאים אודות תרבותם ופועלם של יהודי העיר, עד לחורבן הנורא.