מצגות

מצגת על הרוביישוב בהוצאת בית התפוצות

מצגת שהוכנה בחסות בית התפוצות, ביוזמתם ובעזרתם האדיבה של אסתר וחנוך דרזביץ, ריקי פריהד וארגון יוצאי הרוביישוב בישראל.

פרקגירסה אנגליתגירסה עבריתמוזיקת רקע
פרק 1: הקדמה

פרק 2: מראות העיר  

פרק 3: בתי כנסת

פרק 4: מקצועות

פרק 5: חינוך

פרק 6: מפלגות

פרק 7: עליה והגירה  

פרק 8: שואה

פרק 9: אלבומי משפחה

מצגת של פרוייקט בולים מיוחד להנצחת הרוביישוב

מצגת בנושא פרוייקט הבולים המיוחד שנערך להנצחת הרוביישוב.

להורדה

מצגת על הרוביישוב מאת עמוס וינטרוב

מצגת בנושא גורלן של קהילות בשואה, תוך התמקדות בעיירה הרוביישוב, שנכתבה כעבודת גמר ע"י עמוס וינטרוב.
להורדה

רח' שער האריות 7/7, חולון, 58497, ישראל
ת.ד. 2150, חולון, 58121, ישראל
טל': 03-5505059
פקס': 03-5596424